НАБАВКА РАЧУНАРА И СРОДНЕ ОПРЕМЕ-1. ПАРТИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама,  Партија 1.  – Набавка рачунара и сродне опреме“.  Јавна набавка је спроведена као набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.1.8-I/2020.
Можете преузети овдеOбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply