ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  „еодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар,“. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.10/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Оставите одговор