НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 13. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 13  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС .
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 13. појединачном уговору

Leave a Reply