ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка Горива и ТНГ, Позив и Конкурсна документација