ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула отворени поступак  јавне набавке ЈНОП 1.3.1/2020 Хитне интервенције – машински и грађевински радови.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply