ЈНМВ 1.1.11/2020 Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије, Одлука о додели уговора