Набавка предизолованих цеви за набавку система предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог сиситема на локацији”МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ” 3. Фаза, Обавештење у закљученом појединачном уговору бр.3

ЈП Топлификација Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.3 на основу потписаног оквирног споразума за предметну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020 “Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система на локацији “Мале локације” 3 фаза,

Можете преузети овде:JN-1.1.13-3 2020 -Obavestenje-OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply