ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној мрежи и ТПС“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.13/ 2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply