ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комп. примарне и секундарне мреже, Појашњење бр.2, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Уредила Измењену конкурсну документацију и Појашњење бр.2 које можете преузети овде:JН ОП 1.3.23- 2020, 2. ПојашњењE,ЈН ОП 1.3.23-2020 5.Измењена Конкурсна документација.

Leave a Reply