ЈН ОП 1.1.27/2020 Предизоловане цеви и цевни елеменати за потребе одржавања топлификационог система, Измењена конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.27/2020 Предизоловане цеви и цевни елементи за потребе одржавања топлификационог система је уредила Измењену конкурсну документацију, коју можете преузети овде:1.1.27 2020 Измењена конкурсна документација

Leave a Reply