ЈНМВ 1.2.14/2020 Услуге очитавања калориметара (Две године)-Позив и Конкурсна документација.