НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке добара ЈН ОП -ОС 1.1.5/2020  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку, у циљу закључивања оквирног споразума са једним испоручиоцем.
Можете преузети овде  Позив за подношење понуда, Конкурсна документација.

Leave a Reply