ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката уредило Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.7-2020 Позив за достављање документације,1.2.7-2020 ЈНМВ- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply