ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбеђења објеката, Позив и Конкурсна документација