ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ-1.2.6.-2020-Oбавештење-о-закљученом-угопвору

Leave a Reply