НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме“. Набавка се спроводи  као јавна набавка мале вреднотиј ЈНМВ 1.1.17/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда,  Конкурсна документација.

Leave a Reply