РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Конкурсна документација.

Leave a Reply