ЈНМВ 2.1.9-I/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, Партија 1.-Ацетилен и кисеоник, Обавештење о закљученом уговору