ЈНМВ 2.1.9-I/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, Партија 1.-Ацетилен и кисеоник, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.9-I/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, Партија 1. Ацетилен и кисеоник уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:2.1.9-I -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply