ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених у ЈПТ, Одлука о додели уговора