СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –”Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања топлификационог система”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.11/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply