ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, 2.Партија Пропан-бутан (ТНГ-течни гас), Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.9 II-партија, Пропан-бутан ( ТНГ-течни нафтни гас) уредила Измењену конкурсну документацију коју можете преузети овде:2.1.9-II- Н 2020 ЈНМВ Измењена Конкурсна документација

Leave a Reply