УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА -ПОСЛОВНИ СИСТЕМ Аpolo СА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ МОДУЛИМА- OБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација је донела одлуку за покретање преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда за набавку услуга ЈНПП 1.2.26/2020  – Услуга одржавања рачунарских лиценци и софтвера – пословног система Аpolo  са специјализованим понудила.
Можете преузети овде Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, Конкурсна документација.

Leave a Reply