ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња топлопредајне станице 9/85 Шеста Личка 85″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply