ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  радова  ” Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈП“. Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење и извршио 1. измену конкурсне документације.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.7/2020.
Можете преузети овде 1. Појашњење, 1.Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply