ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45а, ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  радова  ”Изградња топлопредајне станице Ратарска 45 а, топлопредајне станице Ратарска 146 и топлопредајне станице Ратарска 209“. Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење и извршио 1. Измену конкурсне документације и одложио  рока за подношење понуда. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.12/2020.
Можете преузети овде 1. Појашњење, 1. Измењена конкурсна документација и Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Leave a Reply