НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ЛОКАЦИЈУ ТПС „РАТАРСКА 45А“ И ТПС „РАТАРСКА 146“ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 5

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 5  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система, за локацију ТПС Ратарска 45а и ТПС Ратарска 146″. 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 5

Оставите одговор