ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – 2. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конурсну документацију за   јавну набавку  радова  ” Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб“. Наручилац је у складу са тим продужио рок за пристизање понуда.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.8/2020.
Можете преузети овде 2. Измењена конкурсна документација, Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Leave a Reply