НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац једала појашњење и извршила 2. измену конкурсне документације и у складу са Законом о јавним набавкама продужила рок за отварање понуда за набавку добара ЈНМВ 1.1.29/2019 „НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ”
Можете преузети овде Појашњење 1, 2. Измењена конкурсна документација, Oбавештење о продужењу рока за подошење понуда.

 

Leave a Reply