РАДОВА НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ“- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за предметну јавну набавку радова ЈНОП 1.3.33/2019 – „Радови на монтажи примарног дела ТПС „ТРИАНГЛ“ са повезивањем на постојеће примарне и секундарне инсталације”.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply