Вести

НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНО ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНОП 1.1.12/2017  – Набавка  арматуре запорне, регулационе и секционе.
На основу добијеног питања и датог појашњења бр. 1,  измењена је конкурсна документација.

Можете преузети овде 1.1.12 JNOP 2017, 1. POJAŠNJENJE JNOP 1.1.12 IZMENJENA 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ARMATURA ZAPORNA.

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА- 2.ПОЈАШЊЕЊЕ, 1.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ ОС 1.2.11/2017  – Набавка  услуге штампања рачуна и образаца.
На основу добијеног питања измењена је конкурсна документација и у складу са тим померен је рок за подношење понуда.

Можете преузети овде  2.ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА РОКА ЈНMV 1.2.11 2017    1. ИZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV OS 1 2 11 2017               JNМВ 1.2.11 2017 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.11/2017  – “УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА”.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.11 2017 POJAŠNJENJE 1

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОП 1.1.4/2017 – Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог    система за конзумно подручје Пожаревца (ТС). На основу Појашњења извршена је и измена конкурсне документације.

Можете преузети овде ЈНОП 1.1.4 2017 Појашњење 1  1. IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA CEVI

ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ

Дана 30. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Наруџбеницом у складу са планом ЈН Наручиоца. Дана 30. марта 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1914/3 од 30. марта 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку; ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ
Рок за достављање понуда: 11. април 2017. године до 10 сати. Позив и конкурсна документација може се преузети у прилогу:
ЈНМВ Н 212 2017 Позив за достављање понуда

ЈНМВ Н 212 2017 Конкурсна; Набавка потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАИЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.19/2017,  набавка добара  –” Набавка електроматеријала и електроопреме”.

Можете преузети овде  JN MV 1.1.19 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude JN MV 1. 1. 19 2017 ELEKTROMATERIJAL

НАБАВВКА УСЛУГА-2.2.18Н/2017 ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИС ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о покретању Јавне набавке -Наруџбеница, Услуга 2.2.18 Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожара

Можете преузети  овде:JNMV 2.2.18. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 

НАБАВКА ДОБАРА – ЈНОП 1.1.12/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ,ЗАПОРНЕ,РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о покретању  ЈНОП 1.1.12/2017, Набавка арматуре, ручне, запорне, регулационе и секционе, која се спроводи кроз отворени поступак.

можете погледати овде:1.1.12 PozivZaPodnosenjePonude pdf JN OP 1.1.12 2017 ARMATURA ZAPORNA… KONKURSNA

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке  мале вредности ЈН МВ ОС  –” Услуге штампања рачуна и образаца”.

Можете преузети овде  JNMV OS 1.2.11 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude ЈНМВ ОС 1 2 11 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈНМВ 1.2.3/2017 СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о додели уговора за набавку Услуга 1.2.3/2017 Сервис Аутоматике и Опреме:

Можете погледати овде:JNMV 1.2.3-2017 ODLUKA O DODELI UGOVORA