Вести

ЈНМВ 112/2016 Набавка алата и уређаја

Дана 16. јануара 2017. године, донета је
Одлука о обустави поступка јавне набавке;
ЈНМВ 112/2016 – Набавка алата и уређаја
Позив за достављање понуда број 9959/3 и Конкурсна документација објављени су 30. децембра 2016. године на порталу УЈН и интернет страници Наручиоца. Рок за достављање понуда: 10. јануар 2017. године до 9 сати, до наведеног рока није било приспелих понуда понуђача.
На основу наведеног одговорно лице Наручиоца донело је одлуку у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Nabavka аlata i uređaja

Интервенције 13. и 14. јаунар

Данас од 14 часова понов се испоручује топлотна енергија корисницима на адресама 6. личка 2, Николаја Велимировића од 1 до 13, Саве Јовановић од 2 до 7.

Започет је наставак интервенције на локацији у ул. Косанчићевој. Због ових радова, у периоду од 14 до 18 часова, без грејања ће бити корисници на адресама Кнеза Лазара од 17 до 37 и Југ Богданова од 7 до 9.

За сутра 14.01.2017. је предвиђена санација цевовода у ул. Прва и у периоду од 9 до 15 часова без грејања ће бити  Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Удружење Рома Браничевског округа – Ромски Едукативни Центар, Историјски архив Пожаревац и Пекара “Панефино”.

Интервенције 13.01.2017.

Услед интервенције на примарном цевоводу данас ће без грејања у периоду од 8 до 15 часова бити коирисници на адресама на локацији 6. личка 2, Николаја Велимировића од 1 до 13, Саве Јовановић од 2 до 7.

Радови на санацији цевовода у ул. Косанчићева биће настављени данас у периоду од 14 до 18 часова. У том периоду корисници на адресама Кнеза Лазара од 17 до 37 и Југ Богданова од 7 до 9 неће имати грејање.

Наставак радова на санацији цевовода у Косанчићевој

Радови на санацији цевовода у ул. Косанчићева бр.20 су прекинути и биће настављени у току сутрашњег дана. Корисницима на адресама Кнеза Лазара од 17 до 37 и Југ Богданова од 7 до 9, настављена је испорука топлотна енергија.

Успостављена испорука топлотне енергије на локацији “Миливоје Живановић”

Интервенција на санацији квара у топлопредајној подстаници “Миливоје Живановић”  завршена је у 14:50 часова.
Свим корисницима на делу топлификационе мреже Чеде Васовића од 34 до 42, Чеде Васовића од 3 до 23, Косовска од 2 до 40 и Симе Симића од 2 до 10,  успостављена је испорука топлотне енергије.

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НОВИХ ОБЈЕКАТА – ПОЈАШЊЕЊЕ 1, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊУ РОКА ОТВАРАЊА ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016  – технички преглед нових објеката, на основу ког је извршила измене у Конкурсној документацији и уједно продужила  рок за достављање и  јавно отварање понуда.

Можете преузети овде  JNMV 1.2.7 2016 Pojasnjenje 1  JNMV 1.2.7 2016 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.7 2016 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.

Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у ктастар-Обавештење о закљученом уговору

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку услуга-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

У поступку ЈНМВ 1.2.23/2016,можете видети овдеObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Интервениције на топлификационој мрежи

Због хитних радова на санацији квара у подстаници “Миливоје Живановић”. који су току, до 15 часова ће бити без грејања корисници на адресама Чеде Васовића од 34 до 42, Чеде Васовића од 3 до 23, Косовска од 2 до 40 и Симе Симића од 2 до 10.
У току је и интервенција на санирању цевовода у ул. Косанчићева бр.20.  Због ових радова 17 часова ће без грејања бити корисници на адресама Кнеза Лазара од 17 до 37 и Југ Богданова од 7 до 9.

НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга систематског прегледа запослених,  спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2016.

Можете преузети овде  jnmv-1-2-26-2016-sistematski-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Стабилан систем грејања града Пожаревца

Јутрос око 5 часова успостављен је стабилан систем грејања града Пожаревца. За данас нису предвиђене никакве интервенције.