Интервенција на локацији Пионирски трг

Дана 19.12. око 7.30х пријављено је цурење на делу цевовода који се налази у ул. Пионирски трг. Почетак радова на санацији је отпочео 20.12. у 8 ч. До сада још није пронађено место цурења и грађевински радови су у току. Очекивани завршетак радова се очекује у касним вечерњим сатима.
Без грејања су: ОШ “Његош”, Немање Томића од 24-30, Пионирски трг од 9-17, Немање Томића 1-11, Војске Југославије 2-14, Вука Караџича 2-16, Боже Димитријевића 1-39, Војске Југолсвије 1-15, Вука Караџића 18-22, Вука Караџића 23.

ИЗГРАДЊА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ, ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ ТПС 15/41 И 16/41 У МЗ “СОПОТ 2” -ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци  радова – Изградња преносне мреже,  примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ “Сопот 2”,  спроведеној кроз отворени поступак  ЈНОП 1.3.18/2016.

Можете преузети овде jnop-1-3-18-sopot-2-obavestenje-ozakljucenomugovoru

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016 “Технички преглед нових објеката ТС”. Можете преузети овде jnmv-1-2-7-2016-poziv-za-podnosenje-ponude jnmv-1-2-7-2016-konkursna-dokumentacija

НАБАВКА РАДОВА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конкурсну документацију за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.16/2016 – Набавка радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде jnop-1-3-16-2016-obavestenje-o-izmeni-konkursne-dokumentacije jnop-1-3-16-2016-izmenjena-konkursna-dokumentacija

 

Набавка телекомуникационе опреме ЈНМВ 2.1.8-Наруџбеница/2016-Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација ” је по потписивању уговора поставила обавештењ о закљученом уговору за ЈНМВ 2.1.8 Н/2016-Набавка телекомуникационе опреме,

можете погледати овде    2-1-8n-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Услуге штампања пропагандног материјала ЈНМВ 1.2.15 Наруџбеница/2016-Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је по потписивњу уговора поставила обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.25Н/2016 Услуге штампања пропагандног материјала, можете погледати овде:1-2-15n-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

ЈНМВ 2.2.30Н/2016 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.30Н/2016, услуге електронског надзора праћења присуства запослених.
Конкурсну документацију можете преузети овде:2-2-30-n-2016-jnmv-konkursna-dokum

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНОРЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Обавештење о измени конкурсне документације уз Појашњење 2,  дато као одговор  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.1.5/2016 – Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.
Можете преузети овде jnop-1-1-5-2016-mrs-obavestenje-o-izmeni-konkursne-dokumentacije jnop-1-1-5-2016-mrs-izmenjena-konkursna-dokumentacija

НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци Опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања топлификационог система, спроведену кроз отворени поступак ЈНОП  1.1.27/2016.

Можете преузети овде  jnop-1-1-27-automatika-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА – по партијама, 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА MS OFFICE – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара –  Рачунарске лиценце и софтвер – по партијама, 1. Партија – Набавка Мs office,   спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.9-1/2016.

Можете преузети овде  jn-mv-1-1-9-1-partija-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru