Вести

Одлука о додели уговора: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 19. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку ЈНОП 1329/2017 Набавка радова санација чврстих тачака, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспеле понуде у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора понуђачу;
Mijat Kuzmanović PR ZR Welding, V.Plana, Despota Stefana 42,
PIB: 102658445; MB: 55867631

Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели уговора Санација чврстих тачака

ЈНМВ 2.2.28 Н/2017 ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ОПРЕМЕ ПП ЗАШТИТЕ-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о додоели уговора за ЈНМВ 2.2.28/2017-Наруџбеницом-Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите,

Можете преузети овде:2.2.28n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Одлука о додели уговора; НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА – Партија I

Дана 15. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности по партијама- Партија 1 ЈНМВ 112/2017 Набавка алата и уређаја-Партија 1, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Елмот доо, Пожараевац, Косовска бр.78, ПИБ: 106450887; МБ: 20604255
Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели уговора: Набавка алата и уређаја Партија I

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара –” Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца(ТС).
Набавка се спроводи кроз отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП ОС 1.1.13/2017-2, у циљу закључења оквирног споразума.

Можете преузети овде Poziv JN OP OS 1.1.13 2017-2 ZaPodnosenjePonude pdf JN OP OS 1.1.13 2017-2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

НАБАВКА УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017 -“Набавка услуге очитавања калориметара”.

Можете преузети овде POZIV 1.2.22-2017 OČITAVANJE KALORIMETARA1.2.22 2017 KONKURSNA OČITAVANJE KALORIMETARA

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави јавне набавке ЈНОП ОС 1.1.13/2017 – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца.  По истеку рока за подношење Захтева за заштиту права,  објављује Обавештење о обустави поступка.

Можете преузети овде JN OP OS 1.1.13 2017 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke pdf

Обавештење купцима који имају неизмирене обавезе

Обавештавају се купци топлотне енергије који имају неизмирене а доспеле обавезе по основу утрошене топлотне енергије, да је потребно да у најкраћем року измире своја дуговања, како би избегли непотребне трошкове принудне наплате преко јавних извршитеља.

Контрола унутрашњих инсталација грејања

Обавештавамо купце топлотне енергије да искористе време док је топлификациони систем у режиму мировања за контролу унутрашњих инсталација грејања у својим објектима.
Уколико при томе уоче цурења или кварове, потребно је да исте санирају, како би нову грејну сезону дочекали са исправним инсталацијама.
За евентуалне потребе пражњења инсталација могу се обратити служби одржавања ЈП Топлификација Пожаревац. 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ВРЕЛОВОДА КОСТОЛАЦ-ПОЖАРЕВАЦ И ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци грађевинских радова на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца.
Поступак је спроведен кроз отворени поступак ЈН ОП 1.3.4/2017
Можете преузети овде JNOP 1.3.4- 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о испоруци система Предизолованих цеви за потребе изградње и одржавња топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца.
Поступак је покренут и уговор потписан на основу закљученог Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.15/2016.
Можете преузети овде JN 1.1.15-5 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru