ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1- Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар 1.2.23/2016

ЈП Топлификација Пожареац је дала појашњење на питање заинтересованог лица за предметну ЈН МВ 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар.

можете преузети овде 1-2-23-Појашњење-1

НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА, 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА MS OFFICE -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.9-1/2016, набавка добара – “Набавка рачунарских лиценци и софтвера по партијама – 1.Партија -Набавка Ms office.

Можете преузети овде  odluka-o-dodeli-ms-office-1-1-9-1-2016

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ДОГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ ТПС “АЛФА БАНКА” У ЊЕГОШЕВОЈ УЛИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Уговор  за изградњу дистрибутивне мреже и доградње топлопредајне станице ТПС “Алфа банка” у Његошевој улици,  по спроведеном отвореном  поступку јавне набавке ЈНОП 1.3.19/2016.
Можете преузети овде alfa-banka-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-1-3-19-2016

ШТАМПАЊЕ РАЧУНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСАНОМ УГОВОРУ-НАРУЏБЕНИЦИ 2.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Уговор – Наруџбеницу 2. – који је склопљен на основу већ потписаног  Оквирног споразума ЈН МВ ОС 1.2.14/2016  са вршиоцем услуга за предметну јавну набавку мале вредности  – “Набавка услуге штампања рачуна за испоручену топлотну енергију”. Можете преузети овде  jn-1-2-14-2-2016-obavestenje-o-zakljucenoj-2-narudzbenici

Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП “Топлификација” Пожаревац донела је: Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – услуга-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар,кроз поступак јавне набавке мале вредности 1.2.23/2016
Можете преузети овде:poziv-1-1-23-2016-geodeske-usluge-za-potrebe-gradnje-ts-i-unosa-u-katastar 1-2-23-gedetske-usluge-konkursna-dokumentavija

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ ШАХТЕ -ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара – Набавка поклопаца за ревизионе шахте, кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2016. Можете преузети овде 1-1-21-poziv-poklopci-za-rev-sahte 1-1-21-konkursna-poklopci-za-rev-sahte

 

ИЗГРАДЊА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ, ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ ТПС 15/41 И 16/41 У МЗ “СОПОТ 2” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова  – Изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ “Сопот 2 ” у Пожаревцу, у отвореном поступку ЈНОП 1.3.18/2016. Можете преузети овде  odluka-o-dodeli-1-3-18-2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ , ЈНМВ 1.1.28/2016

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА ЈЕ ПО ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА ПОСТАВИЛА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ 1.1.28/2016 ,НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТС.  obavestenjeozakljucenomugovoru Можете погледати овде

НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања топлификационог система Град Пожаревца, у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.27/2016
Можетe епреузети овдеodluka-o-dodeli-1-1-27-2016

Набавка услуга штампања пропагандног материјала – позив

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је објавила Конкурсну документацију за ЈНМВ 1.2.15 Н/2016.  Крајњи рок за достављања понуда је 07.12.2016 до 10 часова.
ЈП Топлификација је објавила конкурсну документацију за 1-2-15-н-2016-Набавка услуга штампања пропагандног материјала.