Н-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-65-у/2022 Израда процене од ризика катастрофа је уредила

Обавештење о покретању коју можете преузети овде:Н 65-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Leave a Reply