СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОМЕРАЊУ РОКА

Ј.П ТОПЛИФИКАЦИЈА је извршила измену конкурсне документације и обавештење о померању рока отварања за ЈНМВ 1.2.3/2107 “Сервис Аутоматике и Опреме”

Можете погледати овде:1.2.3-2017ispravljen SERVIS AUTOMATIKE i OPREME; 1.2.3 jnmv 2017, POMERANJE ROKA

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА ВИЉУШКАРА – ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОР

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга сервиса виљушкара.
Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавка мале вредности НАРУЏБЕНИЦОМ ЈНМВ 2.2.9Н/2017

Можете преузети овде   2.2.9N 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1, ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМАНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку  ЈНОП 1.1.18/2017  – Набавка  електричне енергије.
На основи појашњења извршена је измена конкурсне документације и продужен је рок за достављање понуда.

Можете преузети овде  ЈНОП 1.1.18 2017 Појашњење 1 JNOP 1.1.18 2018 EL.ENERGIJA ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda, JN OP 1 1 18 2017 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA EL ENERGIJA

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга техничког прегледа нових објеката спроведену у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016.

Можете преузети овде JNMV 1.2.7 2016 TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлука о покретању Јавне набавке Услуга ЈНМВ 1.2.3/2017-Сервис аутоматике и опреме
Можете преузети овде:POZIV 1.2.3-2017 SERVIS AUTOMATIKE I OPREME 1.2.3-2017 SERVIS AUTOMATIKE i OPREME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга – Хитне интервенције – грађевински радови. Набавка се спроводи у отвореном поступку ЈНОП 1.3.2/2017

Можете преузети овде JN OP 1.3.2 2017 POZIV HITNE INTERVENCIJE GRAĐEVINSKI  и ЈНОП 1 3 2 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ 2.2.30 Н/2016 Услуге електро надзора праћења присуства запослених-обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о додели уговора за ЈНМВ 2.2.30/2016 Услуге електро надзора праћења присуства запослених,

можете видети овде2.1.30n 2016 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање, спроведену кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.16/2016.

Можете преузети овде 1.3.162016 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТС, ПО ПАРТИЈАМА, 1. ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ РЕКОНСКРТУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОРМАНА АУТОМАТИКА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци извођења електро радова на топлификационом систему град Пожаревца и одржавање на објактима топлификационог система, по партијама.
1. Партија – Електро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике. Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016.

Можете преузети овде  1.Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.3.6-1 partija

ЈНМВ 2.2.9Н/2016 СЕРВИС ВИЉУШКАРА-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.9Н/2017-Сервис Виљушкара.

Конкурсну документацију можете преузети овде: 2.2.9. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM