ЈНМВ 2.2.49/2020 Вулканизерске услуге за потребе возног парка (Две године), Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.49/2020 Вулканизерске услуге за потребе возног парка (Две године) уредила Обавештеље о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.49 Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, 2.Партија Пропан-бутан (ТНГ-течни гас), Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.9 II-партија, Пропан-бутан ( ТНГ-течни нафтни гас) уредила Измењену конкурсну документацију коју можете преузети овде:2.1.9-II- Н 2020 ЈНМВ Измењена Конкурсна документација

ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.6-2020-Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1.2.6-2020 Kонкурсна документациja

ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, 2.ПАРТИЈА -Пропан-буан ( ТНГ-течни нафтни гас) Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020 , 2.ПАРТИЈА-Пропан-бутан ( ТНГ-Течни нафтни гас)- уредила конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 2.1.9-II- Н 2020  Конкурсна документација

ЈНМВ 2.1.9-I-Н-2020 Набавка техничких гасова за одржавање, 1.Партија-Ацетилен и кисеоник, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.9-I-Н-2020 1.Партија-Ацетилен и кисеоник уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.9-I- Н 2020  Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.49Н/2020 Вулканизерске услуге за потребе возног парка, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.49Н/2020 Вулканизерске услуге за потребе возног парка, уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.49. Н 2020 Конкурсна документација

JНМВ 2.2.37Н/2020 Набавка угоститељских услуга по партијама, 1.Партија-Пословни ручак, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.37Н/2020 Набавка угоститељских услуга по партијама, 1.Партија-Пословни ручак, уредила конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.37-I- Н 2020 Конкурсна документација

ЈНМВ 1.1.7-I/2020 Набавка канцеларијког потрошног материјала, 1. Партија-Канцеларијски материјал

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2020Набавка канцеларијког потрошног материјала, 1. Партија-Канцеларијски материјал, уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-I-2020 Одлука о додели уговора

JНМВ 2.2.20Н/2020 Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н/2020 Услуге штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока уредила Обавештење о закљученом уговору коју можете преузети овде:2.2.20 Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.1.7-II/2020 , 2.Партија: Оригинални тонери, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2020 , 2.Партија:Оригинални тонери уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде-1.1.7-II-2020, 2.Партија-Оригинални тонери Обавештење о закљученом уговору