Н-004/2021 Набавка мобилних апарата, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за  Н 004/2021 Набавка мобилних апарата уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 004-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 018/2021 Набавка канцеларијског потрошног материјала, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 018/2021 Набавка канцеларијског потрошног материјала уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 018-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 040/2021 Услуге штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 040/2021 Услуге штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока уредила Обавештење о закљученом уговору коју можете преузтети овде:Н 040-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 013/2021 Набавка делова за аутоелектричарске поправке је донела Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 013-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н 063/2021 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 063/2021 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног донела Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 063-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-042/2021 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-042/2021 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду уредила Појашњење бр. 1, које можете преузети овде:Н-042- 2021, 1. Појашњење

Н 018 Набавка канцеларијског потрошног материјала, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за  Н 018 Набаввка канцеларијског потрошног материјала донела Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује коју можете преузети овде:Н 018-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

Н-046 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 046 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује коју можете преузети овде:Н 046-2021 Oбавештењ о покретању набавка на коју се закон Ј.Н не примењује.

Н-004/2021 Набавка мобилних апарата, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 004/2021 Набавка мобилних апарата уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује које можете преузети овде:Н 004-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује.

Н 053/2021 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 053/2021 Одржаање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока уредила Обавештење о покретању набавке , које можете преузети овде:Н 053-2021 Обавештење о покретањu