ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуну, Одлука ододели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуна урадила Одлуку о додели уговора који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.3-2019 Одлука о додели уговора

JНМВ 2.1.2N/2019 Ситан потрошни материјал, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.2Н/2019 Ситан потрошни материјал уредила Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:2.1.2Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.1.7Н/2019 Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.7/2019 Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.7Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.3.3/2019 2. Партија: Електрорадови на реконструкцији опреме аутоматике ТПС, Одлука о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.3.3/2019 2.Партија-Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПС уредила Одлуку о обустави поступка који можете преузети овде:ЈНМВ 1.3.3-2019, 2.Партија Одлука о обустави

ЈНМВ 1.3.3/2019 1.Партија:Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС, Одлука о обустави

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.3.3/2019 1.Партија: Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС уредила Одлуку о обустави коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.3.3-2019 Одлука о обустави 1.Партија

ЈНМВ 1.2.19/2019 Сервис и баждарење калориметара, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.19/2019 Сервис и баждарење калориметара уредила Одлуку о додели уговора коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.19-2019 Одлука о додели уговора

ЈНМв 2.2.44Н/2019 Ангажовање покретне дизалице са корпом за извођење висинских радова, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.44Н/2019 Ангажовањ покретне дизалице са корпом за извођење висинских радова уредил Обавештење о закљученом уговору које можете преузети овде:2.2.44Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.1.17Н/2019 Набавка алата, дренажних и потапајућих пумпи, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.17Н/2019 Набавка алата, дренажних и потапајућих пумпи уредила Обавештење о закљученом уговору које

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.17Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.13Н/2019 Партија 1. Услуге испитивања стабилних система дојаве пожара објеката у власништву ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.13Н/2019 Партија 1.-Услуге испитивања стабилних система дојеаве пожара објеката у власништву ЈП Топлификација Пожаревац, уредила Обавештење о закљученом уговору који

можете преузети овде:JНМВ 2.2.13н 2019 Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања-Поновљени поступак, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.42Н/2019 Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања-Поновљени поступак, уредила Обавештење о закљученом уговору коју можете преузети овде:2.2.42Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.