Н-47-у/2022 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, Обавештење о покретању набавке на који се закон о Ј.Н не примењује

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 047-у/2022 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује који можете преузети овде:Н 47-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

Leave a Reply