СЕРВИС АУТОЕЛЕКТРИКЕ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ