Н-004/2021 Набавка мобилних апарата, Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује