НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  “Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала”. Јавна набавка је спроведена као набавка   у отвореном поступку ЈНОП 1.1.1/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply