СЕРВИС МОТОРНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга – Сервис моторне арматуре.  Јавна набавка је спроведена као јавна набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.2.17/2020.
Можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply