– НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ – 2. ПАРТИЈА.- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама  – Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме“.  Јавна набавка је спроведена као набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.1.8-II/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply