СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ – Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуге –  “Сервис  аутоматике и опреме”. Јавна набавка је спроведена као набавка  на коју се закон о јавним набавкама не примењује, са циљем закључења наруџбенице за  ЈНМВ 2.2.27Н/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply