СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА МАГАЦИНА, ДИРЕКЦИЈЕ ЈПТ И ТПС – 0БАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  – “Систематска дератизација магацина, дирекције јпт и тпс”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности , закључеењем наруџбенице ЈНМВ 2.2.34/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply