ЈНМВ 1.2.17/2020 Сервис моторне арматуре,Појашњење и Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.17/2020 Сервис моторне арматуре уредила 1.Појашњење и Измењену конкурсну документацију коју можате преузети овде:JНМВ  1.2.17 2020 Појашњење,ЈНМВ 1. 2. 17 2020 Измењена Kонкурсна документација

Leave a Reply