НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ – ПО ПАРТИЈАМА – 2. ПАРТИЈА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИСТУТАЊЕ ПОНУДА

ЈП Топлификаци ја на добијено питање од потенцијалног понуђача дала 1. Појашњење. На основу њега и  уоче ненамерно настале техничке грешаке, изменила конкурсну документациу  за предметну  јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.8/2020 Набавка рачунарске и сродне опреме – по партијама. За партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме. Рок за подношење понуда  је продужен.
Можете преузети овде 1. Појашњење,  1. Измењена конкурсна документација- II партија, Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда- II партија.

Leave a Reply