СЕРВИС СУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СА ПОЗИВОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула поступак набавке наруџбеницом ЈНМВ 2.2.27Н/2020 за набавку услуга -Сервис аутоматике и опреме.
Можете преузети овде Конкурсна документација

Leave a Reply