ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о закључењу Уговора за ЈНМВ  1.2.10/2020  Геодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply