ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ – КОСТОЛАЦ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је добила Захтев за заштиту права од учесника у јавној набавци ЈНОП 1.3.4/2020  “Изградња топлификационе мреже у насељу Ћириковац – десна страна од пута Пожаревац- Костолац”.  На основу истог, ЈП “Топлификација” као наручилац задржава све даље активности у поступку јавне набавке.
Можете преузети овде Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

Leave a Reply