ЈНМВ 2.2.56Н/2020 Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.56Н/2020 Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи је уредила Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.56. Н 2020 Конкурсна документација

Leave a Reply